Tuyển chọn những bài thơ Khổng Tử đặc sắc nhất phần 1

Những bài thơ Khổng Tử luôn được nhiều bạn đọc ngưỡng mộ bởi sự tinh tế và tư tưởng cao đẹp của ông. Thi phẩm của ông luôn được nhà nghiên cứu và bạn đọc đánh giá cao cho nên ông trở thành một trong những nhà thơ hàng đầu Trung Quốc ở giai đoạn này. Ông sở hữu nhiều tập thơ quý hiếm và có giá trị được bạn đọc săn đón. Hãy để uct.edu.vn giúp bạn thông qua bài viết ngay dưới đây!

Lộc minh 1 鹿鳴 1 • Hươu kêu 1

呦呦鹿鳴,
食野之蘋。
我有嘉賓,
鼓瑟吹笙。
吹笙鼓簧,
承筐是將。
人之好我,
示我周行。

Lộc minh 1

U u lộc minh,
Thực dã chi bình.
Ngã hữu gia tân,
Cổ sắt xuy sênh.
Xuy sênh cổ hoàng,
Thừa khuông thị tương.
Nhân chi hảo ngã,
Thi ngã chu hành.

Dịch nghĩa

Con hươu kêu hoà dịu
Để gọi nhau ăn cỏ bình ở đồng nội
Ta có nhiều tân khách tốt
Thì đánh đàn thổi sáo lên
Thổi sao thổi kèn lên
Hãy bưng cái rổ đựng hàng lụa để ta trao tặng tân khách
Những người mến thích ta
Hãy chỉ cho ta nẻo đường nào to tát (để ta noi theo)

Lộc minh 2 鹿鳴 2 • Hươu kêu 2

呦呦鹿鳴,
食野之蒿。
我有嘉賓,
德音孔昭。
視民不恌,
君子是則是傚。
我有旨酒,
嘉賓式燕以敖。

Lộc minh 2

U u lộc minh,
Thực dã chi hao.
Ngã hữu gia tân,
Đức âm khổng chiêu.
Thị dân bất thiêu,
Quân tử thị tắc thị hào (hiệu).
Ngã hữu chi tửu,
Gia tân thức yến dĩ ngao.

Lộc minh 3 鹿鳴 3 • Hươu kêu 3

呦呦鹿鳴,
食野之芩。
我有嘉賓,
鼓瑟鼓琴。
鼓瑟鼓琴,
和樂且湛。
我有旨酒,
以燕樂嘉賓之心。

Lộc minh 3

U u lộc minh,
Thực dã chi cầm.
Ngã hữu gia tân,
Cổ sắt cổ cầm.
Cổ sắt cổ cầm,
Hoà lạc thả đam.
Ngã hữu chi tửu,
Dĩ yến lạc gia tân chi tâm.

Tứ mẫu 1 四牡 1 • Xe bốn ngựa 1

四牡騑騑,
周道倭遲。
豈不懷歸?
王事靡盬,
我心傷悲。

Tứ mẫu 1

Tứ mẫu phi phi,
Chu đạo uy trì;
Khởi bất hoài quy?
Vương sự mỹ cổ,
Ngã tâm thương bi.
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

Tứ mẫu 2 四牡 2 • Xe bốn ngựa 2

四牡騑騑,
嘽嘽駱馬。
豈不懷歸?
王事靡盬,
不遑啟處。

Tứ mẫu 2

Tứ mẫu phi phi,
Than than lạc mã;
Khởi bất hoài quy?
Vương sự mỹ cổ,
Bất hoàng khải xứ.

Tứ mẫu 3 四牡 3 • Xe bốn ngựa 3

翩翩者鵻,
載飛載下,
集於苞栩。
王事靡盬,
不遑將父。

Tứ mẫu 3

Biên biên giả chuy,
Tải phi tải hạ,
Tập vu bao hứa;
Vương sự mỹ cổ,
Bất hoàng tương phụ.

Tứ mẫu 4 四牡 4 • Xe bốn ngựa 4

翩翩者鵻,
載飛載止,
集於苞杞。
王事靡盬,
不遑將母。

Tứ mẫu 4

Biên biên giả chuy,
Tải phi tải chì,
Tập vu bao kỷ;
Vương sự mỹ cổ,
Bất hoàng tương mỹ.

Tứ mẫu 5 四牡 5 • Xe bốn ngựa 5

駕彼四駱,
載驟駸駸。
豈不懷歸?
是用作歌,
將母來諗。

Tứ mẫu 5

Giá bỉ tứ lạc,
Tải sậu sâm sâm,
Khởi bất hoài quy;
Thị dụng tác ca,
Tương mẫu lai thâm.

Hoàng hoàng giả hoa 1 皇皇者華 1 • Nhứng đoá hoa rực rỡ 1

皇皇者華,
於彼原隰。
駪駪征夫,
每懷靡及。

Hoàng hoàng giả hoa 1

Hoàng hoàng giả hoa,
Vu bỉ nguyên thấp;
Tuy tuy chinh phu,
Mỗi hoài mỹ cập.

Hoàng hoàng giả hoa 2 皇皇者華 2

我馬維駒,
六轡如濡。
載馳載驅,
周爰咨諏。

Hoàng hoàng giả hoa 2

Ngã mã duy cu,
Lục bí như nhu;
Tải trì tải khu,
Chu viên tư tưu.

Hoàng hoàng giả hoa 3 皇皇者華 3 • Nhứng đoá hoa rực rỡ 3

我馬維騏,
六轡如絲。
載馳載驅,
周爰咨謀。

Hoàng hoàng giả hoa 3

Ngã mã duy kỳ,
Lục bí như ti;
Tải trì tải khu,
Chu viên tư mưu.

Hoàng hoàng giả hoa 4 皇皇者華 4

我馬維駱,
六轡沃若。
載馳載驅,
周爰咨度。

Hoàng hoàng giả hoa 4

Ngã mã duy lạc,
Lục bí ốc nhược;
Tải trì tải khu,
Chu viên tư đê.

Hoàng hoàng giả hoa 5 皇皇者華 5

我馬維骃,
六轡既均。
載馳載驅,
周爰咨詢。

Hoàng hoàng giả hoa 5

Ngã mã duy nhân,
Lục bí ký quân;
Tải trì tải khu,
Chu viên tư tuân.

Thường đệ 1 裳棣 1 • Cây thường đệ 1

常棣之華,
鄂不韡韡。
凡今之人,
莫如兄弟。

Thường đệ 1

Thường đệ chi hoa,
Ngạc bất vĩ vĩ?
Phàm kim chi nhân,
Mạc như huynh đệ.

Thường đệ 2 裳棣 2 • Cây thường đệ 2

死喪之威,
兄弟孔懷。
原隰裒矣,
兄弟求矣。

Thường đệ 2

Tử táng chi uy,
Huynh đệ khổng hoài.
Nguyên thấp bầu hỹ!
Huynh đệ cầu hỹ!

Thường đệ 3 裳棣 3 • Cây thường đệ 3

脊令在原,
兄弟急難。
每有良朋,
況也永歎。

Thường đệ 3

Tích linh tại nguyên,
Huynh đệ cấp nạn.
Mỗi hữu lương bằng,
Huống giả vĩnh thán

Thường đệ 4 裳棣 4 • Cây thường đệ 4

兄弟鬩於牆,
外禦其務。
每有良朋,
烝也無戎。

Thường đệ 4

Huynh đệ hích vu tường,
Ngoại ngự kỳ vụ.
Mỗi hữu lương bằng,
Chưng dã vô nhung.

Thường đệ 5 裳棣 5 • Cây thường đệ 5

喪亂既平,
既安且寧。
雖有兄弟,
不如友生。

Thường đệ 5

Tang loạn ký bình,
Ký an thả ninh.
Tuy hữu huynh đệ,
Bất như hữu sinh

Thường đệ 6 裳棣 6 • Cây thường đệ 6

儐爾籩豆,
飲酒之飫。
兄弟既具,
和樂且孺。

Thường đệ 6

Tấn nhĩ biên đậu,
Ẩm tửu chi ứ.
Huynh đệ ký cụ,
Hoà lạc thả nhụ.

Trên đây, uct.edu.vn đã dành tặng các bạn những bài thơ Khổng Tử ý nghĩa mang đậm phong cách thơ ông nhất. Hãy lắng đọng cùng nhau cảm nhận ngòi bút tài hoa và ý nghĩa sâu sắc trong thơ ông nhé! Cảm ơn các bạn đã đón xem bài viết của chúng tôi!