Trọn bộ chùm thơ Khổng Tử vang danh được yêu thích nhất phần 2

Thơ Khổng Tử được đông đảo bạn đọc và những nhà nghiên cứu đánh giá rất cao. Ông là một cây bút chủ chốt của nền văn học Trung Quốc.Cuộc đời của ông gắn liền với sáng tác thơ bởi vậy mà ông có không ít những tập thơ đi vào lòng bạn đọc. Kinh Thi là một tập thơ nổi bật được bạn đọc chú ý, đó là một bộ sách gồm có những câu ca dao rất cổ của Trung Hoa. Tập thơ được xem là kết tinh của nền văn học miền bắc Trung Quốc cổ thời. Nếu bạn là một người yêu thơ ca chắc chắn sẽ không thể bỏ lỡ một tập thơ tuyệt phẩm như vậy được đúng không? Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi bài viết và cảm nhận nhé!

Thố tư 1 兔罝 1 • Lưới bắt thỏ 1

肅肅兔罝、
椓之丁丁。
赳赳武夫、
公侯干城。

Thố tư 1

Túc túc thố tư,
Trác chi tranh tranh.
Củ củ vũ phu,
Công hầu can thành.

Dịch nghĩa

Người đánh lưới thỏ tề chỉnh gọn gàng
Đóng cây cọc nghe tranh tranh.
Dáng vũ phu uy vũ,
Có thể dùng làm thuẫn làm thành cho công hầu (để che chở nhân dân và bờ cõi).

Thố tư 2 兔罝 2 • Lưới bắt thỏ 2

肅肅兔罝、
施于中逵。
赳赳武夫、
公侯好仇。

Thố tư 2

Túc túc thố tư,
Dị vu trung quỳ.
Củ củ vũ phu,
Công hầu hảo kỳ (cừu).

Dịch nghĩa

Người đánh lưới thỏ tề chỉnh gọn gàng,
Dời lưới thỏ vào chỗ đường thông chín nẻo.
Dáng vũ phu uy vũ,
Là bạn tốt của bực công hầu.

Thố tư 3 兔罝 3 • Lưới bắt thỏ 3

肅肅兔罝、
施于中林。
赳赳武夫、
公侯腹心。

Thố tư 3

Túc túc thố ta,
Thi vu trung lâm.
Củ củ vũ phu,
Công hầu phúc tâm.

Dịch nghĩa

Người đánh lưới thỏ tề chỉnh gọn gàng,
Dời lưới đánh thỏ vào trong rừng.
Dáng vũ phu uy vũ,
Là bực đồng tâm đồng đức của công hầu.

Phù dĩ 1 芣苡 1 • Phù dĩ 1

采采芣苡、
簿言采之。
采采芣苡、
簿言有之。

Phù dĩ 1

Thái thái phù dĩ,
Bạc ngôn thái chi.
Thái thái phù dĩ,
Bạc ngôn hữu chi.

Dịch nghĩa

Trái phù dĩ hái lại hái (cũng gọi là trái xa tiền),
Thì bắt đầu đi tìm hái.
Trái phù dĩ hái lại hái,
Thì tìm được ngay.

Phù dĩ 2 芣苡 2 • Phù dĩ 2

采采芣苡、
薄言掇之。
采采芣苡、
薄言捋之。

Phù dĩ 2

Thái thái phù dĩ,
Bạc ngôn đoạt chi.
Thái thái phù dĩ,
Bạc ngôn loát chi.

Dịch nghĩa

Trái phù dĩ hái lại hái,
Thì ta thu gom lại.
Trái phù dĩ hái lại hái,
Thì ta lặt lấy hột.

Phù dĩ 3 芣苡 3 • Phù dĩ 3

采采芣苡、
薄言袺之。
采采芣苡、
薄言襭之。

Phù dĩ 3

Thái thái phù dĩ,
Bạc ngôn kết chi.
Thái thái phù dĩ,
Bạc ngôn khiết chi.

Dịch nghĩa

Trái phù dĩ hái lại hái,
Thì lấy vạt áo túm lại mà đựng.
Trái phù dĩ hái lại hái,
Thì lấy vạt áo túm lại rồi buộc ngang lưng quần.

Hán Quảng 1 漢廣 1 • Hán Quảng 1

南有喬木、
不可休息。
漢有遊女、
不可求思。
漢之廣矣、
不可泳思。
江之永矣、
不可方思。

Hán Quảng 1

Nam hữu kiều mộc,
Bất khả hưu tức.
Hán hữu du nữ,
Bất khả cầu ti.
Hán chi quảng hĩ!
Bất khả vuống (vịnh) ti.
Giang chi dượng (vĩnh) hĩ!
Bất khả phỏng (phương) ti.

Dịch nghĩa

Núi nam có cây cao mà trụi cành, cho nên không có bóng mát.
Khiến không thể nghỉ ngơi ở dưới đấy được.
Sông Hán có những người con gái đi dạo chơi,
Mà không thể cầu mong gì được (vì đã đoan trang không như thuở trước).
Sông Hán rộng vậy!
Cho nên không thể lặn qua được.
Sông Trường giang dài vậy!
Cho nên không thể dùng bè mà đi được

Hán Quảng 2 漢廣 2 • Hán Quảng 2

翹翹錯薪、
言刈其楚。
之子于歸、
言秣其馬。
漢之廣矣、
不可泳思。
江之永矣、
不可方思。

Hán Quảng 2

Kiều kiều thác tân,
Ngôn ngải kỳ sở.
Chi tử vu quy,
Ngôn mạt kỳ mã.
Hán chi quảng hĩ!
Bất khả vuống (vịnh) ti.
Giang chi dượng (vĩnh) hĩ!
Bất khả phỏng (phương) ti.

Dịch nghĩa

Trong bụi cây lộn xộn tươi tốt,
Thì tôi cắt lấy cây sở, thuộc loại cây kinh.
Nàng ấy đi lấy chồng,
Thì tôi cho ngựa nàng ăn để nuôi giùm nàng, cũng là toại nguyện.
Sông Hán rộng vậy!
Cho nên không thể lặn qua được.
Sông Trường giang dài vậy!
Cho nên không thể dùng bè mà đi được.

Hán Quảng 3 漢廣 3 • Hán Quảng 3

翹翹錯薪、
言刈其蔞。
之子于歸、
言秣其駒。
漢之廣矣、
不可泳思。
江之永矣、
不可方思。

Hán Quảng 3

Kiều kiều thác tân,
Ngôn ngải kỳ lâu.
Chi tử vu quy,
Ngôn mạt kỳ câu.
Hán chi quảng hĩ!
Bất khả vuống (vịnh) ti.
Giang chi dượng (vĩnh) hĩ!
Bất khả phỏng (phương) ti.

Dịch nghĩa

Trong bụi cây lộn xộn tươi tốt,
Thì tôi cắt lấy cây lâu.
Nàng ấy đi lấy chồng,
Thì tôi cho ngựa câu của nàng ăn để nuôi giùm nàng, cũng là toại nguyện.
Sông Hán rộng vậy!
Cho nên không thể lặn qua được.
Sông Trường giang dài vậy!
Cho nên không thể dùng bè mà đi được.

Nhữ phần 1 汝墳 1 • Bờ sông Nhữ 1

遵彼汝墳、
伐其條枚。
未見君子、
惄如調飢。

Nhữ phần 1

Tuân bỉ Nhữ phần,
Phạt kỳ điều mai.
Vị kiến quân tử,
Nịch như chu cơ.

Dịch nghĩa

Thuận theo bờ đê sông Nhữ kia,
Em chặt nhánh và thân cây.
Khi chưa gặp thấy được chồng,
Thì lòng em xót xa như bị cơn đói nặng nề.

Nhữ phần 2 汝墳 2 • Bờ sông Nhữ 2

遵彼汝墳、
伐其條肆。
既見君子、
不我遐棄。

Nhữ phần 2

Tuân bỉ Nhữ phần,
Phạt kỳ điều dị.
Ký kiến quân tử,
Bất ngã hà khí.

Dịch nghĩa

Thuận theo bờ đê sông Nhữ kia,
Em chặt nhành và chồi cây.
Khi đã gặp thấy được chồng,
Em mừng chồng chẳng xa bỏ em.

Nhữ phần 3 汝墳 3 • Bờ sông Nhữ 3

魴魚赬尾、
王室如燬。
雖則如燬、
父母孔邇。

Nhữ phần 3

Phòng ngư sanh vĩ,
Vương thất như huỷ.
Tuy tắc như huỷ,
Phụ mẫu khổng nhĩ.

Dịch nghĩa

Con cá phòng đã đỏ đuôi vì quá mệt nhọc.
Triều đình vua Trụ khốc liệt như lửa thiêu.
Tuy khốc liệt như lửa thiêu,
Nhưng ơn đức của Văn vương như cha mẹ trông rất gần, có thể khiến anh quên được lao nhọc mà cố gắng lên.

Lân chi chỉ 1 麟之趾 1 • Chân con lân 1

麟之趾、
振振公子。
于嗟麟兮。

Lân chi chỉ 1

Lân chi chỉ,
Chân chân công tỉ (tử).
Hu ta lân hề!

Dịch nghĩa

Chân của con lân,
Con của Văn vương nhân hậu.
Ôi, như con lân vậy thay!

Lân chi chỉ 2 麟之趾 2 • Ngón con lân 2

麟之定、
振振公姓。
于嗟麟兮。

Lân chi chỉ 2

Lân chi đính,
Chân chân công tính.
Hu ta lân hề!

Dịch nghĩa

Trán của con kỳ lân,
Cháu của Văn vương nhân hậu,
Ôi, như con lân vậy thay!

Lân chi chỉ 3 麟之趾 3 • Ngón con lân 3

麟之角、
振振公族。
于嗟麟兮。

Lân chi chỉ 3

Lân chi lốc (giác),
Chân chân công tộc.
Hu ta lân hề!

Dịch nghĩa

Sừng của con kỳ lân,
Bà con đồng họ của Văn vương nhân hậu.
Như con kỳ lân vậy.

Đào yêu 1 桃夭 1 • Cây đào tơ 1

桃之夭夭、
灼灼其華。
之子于歸、
宜其室家。

Đào yêu 1

Đào chi yêu yêu,
Chước chước kỳ hoa.
Chi tử vu quy,
Nghi kỳ thất gia.

Dịch nghĩa

Cây đào tơ xinh tươi,
Hoa nhiều rậm.
Nàng ấy đi lấy chồng,
Thì ắt thuận hoà êm ấm cảnh gia đình.

Đào yêu 2 桃夭 2 • Cây đào tơ 2

桃之夭夭、
有蕡其實。
之子于歸、
宜其家室。

Đào yêu 2

Đào chi yêu yêu,
Hữu phần kỳ thực.
Chi tử vu quy,
Nghi kỳ gia thất.

Dịch nghĩa

Cây đào tơ xinh tươi,
Trái đã đơm nhiều.
Nàng ấy đi lấy chồng.
Thì ắt thuận hoà êm ấm cảnh gia đình.

Đào yêu 3 桃夭 3 • Cây đào tơ 3

桃之夭夭、
其葉蓁蓁。
之子于歸、
宜其家人。

Đào yêu 3

Đào chi yêu yêu,
Kỳ diệp trăn trăn.
Chi tử vu quy,
Nghi kỳ gia nhân.

Dịch nghĩa

Cây đào tơ xinh tươi,
Lá đơm xum xuê.
Nàng ấy đi lấy chồng,
Thì ắt hoà thuận với người trong nhà.

Trên đây, uct.edu.vn đã dành tặng bạn trọn bộ những bài thơ Khổng Tử được yêu thích nhất. Qua những bài thơ chúng ta thêm phần hiểu biết hơn về phong cách sáng tác thơ Khổng Tử, từ đó chúng ta thêm yêu và thán phục trước sự tài hoa của nhà thơ nổi tiếng này. Cảm ơn quý độc giả đã theo dõi bài viết của chúng tôi!

Xem Thêm: Trọn bộ chùm thơ Khổng Tử vang danh được yêu thích nhất phần 1