Tào Tuyết Cần và những bài thơ ấn tượng trong tập thơ Vịnh Bạch Hải Đường nổi tiếng

Nhà thơ Tào Tuyết Cần được nhiều bạn đọc biết đến. Ông là một thi sĩ tài hoa và khả năng sáng tác kiệt xuất. Những tác phẩm của ông luôn để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng độc giả

Ông sở hữu cho mình một chùm thơ lớn và được nhiều người ngưỡng mộ. Trong đó tập thơ Vịnh Bạch Hải Đường là được chú ý hơn cả. Tập thơ được trích trong hồi 37 Hồng Lâu Mộng vang danh của ông

Chúng ta hãy cùng nhau cảm nhận ngòi bút của thi sĩ này nhé!

Giả Thám Xuân đích thi 賈探春的詩

斜陽寒草帶重門,
苔翠盈鋪雨後盆。
玉是精神難比潔,
雪為肌骨易銷魂。
芳心一點嬌無力,
倩影三更月有痕。
莫道縞仙能羽化,
多情伴我詠黃昏。

Giả Thám Xuân đích thi

Tà dương hàn thảo đái trùng môn,
Đài thuý doanh phô vũ hậu bồn.
Ngọc thị tinh thần nan tỷ khiết,
Tuyết vi cơ cốt dị tiêu hồn.
Phương tâm nhất điểm kiều vô lực,
Sảnh ảnh tam canh nguyệt hữu ngân.
Mạc đạo cảo tiên năng vũ hoá,
Đa tình bạn ngã vịnh hoàng hôn.

Tiết Bảo Thoa đích thi 薛寶釵的詩

珍重芳姿晝掩門,
自攜手甕灌苔盆。
胭脂洗出秋階影,
冰雪招來露砌魂。
淡極始知花更艷,
愁多焉得玉無痕?
欲償白帝宜清潔,
不語婷婷日又昏。

Tiết Bảo Thoa đích thi

Trân trọng phương tư trú yểm môn,
Tự huề thủ úng quán đài bồn.
Yên chi tẩy xuất thu giai ảnh,
Băng tuyết chiêu lai lộ thế hồn.
Đạm cực thuỷ tri hoa cánh diễm,
Sầu đa yên đắc ngọc vô ngân?
Dục thường bạch đế nghi thanh khiết,
Bất ngữ đình đình nhật hựu hôn.

Giả Bảo Ngọc đích thi 賈寶玉的詩

秋容淺淡映重門,
七節攢成雪滿盆。
出浴太真冰作影,
捧心西子玉為魂。
曉風不散愁千點,
宿雨還添淚一痕。
獨倚畫欄如有意,
清砧怨笛送黃昏。

Giả Bảo Ngọc đích thi

Thu dung thiển đạm ánh trùng môn,
Thất tiết toàn thành tuyết mãn bồn.
Xuất dục Thái Chân băng tác ảnh,
Phủng tâm Tây tử ngọc vi hồn.
Hiểu phong bất tán sầu thiên điểm,
Túc vũ hoàn thiêm lệ nhất ngân.
Độc ỷ hoạ lan như hữu ý,
Thanh châm oán địch tống hoàng hôn.

Lâm Đại Ngọc đích thi 林黛玉的詩

半卷湘簾半掩門,
碾冰為土玉為盆。
偷來梨蕊三分白,
借得梅花一縷魂。
月窟仙人縫縞袂,
秋閨怨女拭啼痕。
嬌羞默默同誰訴?
倦倚西風夜已昏。

Lâm Đại Ngọc đích thi

Bán quyển tương liêm bán yểm môn,
Niễn băng vi thổ ngọc vi bồn.
Thâu lai lê nhị tam phân bạch,
Tá đắc mai hoa nhất lũ hồn.
Nguyệt quật tiên nhân phùng cảo duệ,
Thu khuê oán nữ thức đề ngân.
Kiều tu mặc mặc đồng thuỳ tố?
Quyện ỷ tây phong dạ dĩ hôn.

Sử Tương Vân đích thi kỳ 1 史湘雲的詩其一

神仙昨日降都門,
種得藍田玉一盆。
自是霜娥偏愛冷,
非關倩女欲離魂。
秋陰捧出何方雪?
雨漬添來隔宿痕。
卻喜詩人吟不倦,
肯令寂寞度朝昏?

Sử Tương Vân đích thi kỳ 1
Thần tiên tạc nhật giáng đô môn,

Chủng đắc Lam Điền ngọc nhất bồn.
Tự thị Sương nga thiên ái lãnh,
Phi quan Sảnh nữ dục ly hồn.
Thu âm bổng xuất hà phương tuyết?
Vũ tý thiêm lai cách túc ngân.
Khước hỉ thi nhân ngâm bất quyện,
Khẳng linh tịch mịch độ triêu hôn?

Sử Tương Vân đích thi kỳ 2 史湘雲的詩其二

蘅芷階通蘿薛門,
也宜墻角也宜盆。
花因喜潔難尋偶,
人為悲秋易斷魂。
玉燭滴乾風裏淚,
晶簾隔破月中痕。
幽情欲向嫦娥訴,
無那虛廊月色昏!

Sử Tương Vân đích thi kỳ 2

Hành chỉ giai thông la tiết môn,
Dã nghi tường giác dã nghi bồn.
Hoa nhân hỉ khiết nan tầm ngẫu,
Nhân vị bi thu dị đoạn hồn.
Ngọc chúc trích càn phong lý lệ,
Tinh liêm cách phá nguyệt trung ngân.
U tình dục hướng Thường Nga tố,
Vô ná hư lang nguyệt sắc hôn!

Trên đây, uct.edu.vn đã dành tặng các bạn những bài thơ hay trong tập thơ Vịnh Bạch Hải Đường của nhà thơ Tào Tuyết Cần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích bài viết này của chúng tôi. Cảm ơn quý độc giả đã theo dõi bài viết!