Tào Tuyết Cần cùng tập thơ Kim Lăng Thập Nhị Thoa Đồ Sách Đề Vịnh đặc sắc

Tào Tuyết Cần là một nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc. Cùng tập thơ Kim Lăng Thập Nhị Thoa Đồ Sách Đề Vịnh mà tên tuổi của ông được nhiều người biết đến. Những bài thơ này nằm trong hồi thứ 5 của Hồng lâu mộng, khi Bảo Ngọc theo tiên cô đến Thái hư ảo cảnh . Chúng ta ngay bây giờ cùng nhau cảm nhận những bài thơ này nhé!

Chính sách đề vịnh chi 01 正冊題詠之一

可嘆停機德,
堪憐詠絮才!
玉帶林中掛,
金簪雪裏埋。

Chính sách đề vịnh chi 01

Khả thán đình cơ đức,
Kham liên vịnh nhứ tài!
Ngọc đới lâm trung quải,
Kim trâm tuyết lý mai.

Chính sách đề vịnh chi 02 正冊題詠之二

二十年來辨是非,
榴花開處照宮闈;
三春爭及初春景,
虎兔相逢大夢歸。

Chính sách đề vịnh chi 02

Nhị thập niên lai biện thị phi,
Lựu hoa khai xứ chiếu cung vi;
Tam xuân tranh cập sơ xuân cảnh,
Hổ thố tương phùng đại mộng quy.

Chính sách đề vịnh chi 03 正冊題詠之三

才自精明志自高,
生于末世運偏消;
清明涕送江邊望,
千里東風一夢遙。

Chính sách đề vịnh chi 03

Tài tự tinh minh chí tự cao,
Sinh vu mạt thế vận thiên tiêu;
Thanh minh di tống giang biên vọng,
Thiên lý đông phong nhất mộng dao.

Chính sách đề vịnh chi 04 正冊題詠之四

富貴又何為?
襁褓之間父母違;
轉眼弔斜暉,
湘江水逝楚雲飛。

Chính sách đề vịnh chi 04

Phú quý hựu hà vi ?
Cưỡng bảo chi gian phụ mẫu vi;
Chuyển nhãn điếu tà huy,
Tương giang thuỷ thệ Sở vân phi.

Chính sách đề vịnh chi 05 正冊題詠之五

欲潔何曾潔,
云空未必空;
可憐金玉質,
終陷淖泥中。

Chính sách đề vịnh chi 05

Dục khiết hà tằng khiết,
Vân không vị tất không;
Khả liên kim ngọc chất,
Chung hãm náo nê trung.

Chính sách đề vịnh chi 06 正冊題詠之六

子系中山狼,
得志便猖狂;
金閨花柳質,
一載赴黃粱。

Chính sách đề vịnh chi 06

Tử hệ Trung sơn lang,
Đắc chí tiện xương cuồng;
Kim khuê hoa liễu chất,
Nhất tái phó hoàng lương.

Chính sách đề vịnh chi 07 正冊題詠之七

勘破三春景不長,
緇衣頓改昔年妝;
可憐繡戶侯門女,
獨臥青燈古佛旁。

Chính sách đề vịnh chi 07

Khám phá tam xuân cảnh bất trường,
Truy y đốn cải tích niên trang;
Khả liên tú hộ hầu môn nữ,
Độc ngoạ thanh đăng cổ phật bàng.

Chính sách đề vịnh chi 08 正冊題詠之八

凡鳥偏從末世來,
都知愛慕此生才;
一從二令三人木,
哭向金陵事更哀。

Chính sách đề vịnh chi 08

Phàm điểu thiên tòng mạt thế lai,
Đô tri ái mộ thử sinh tài;
Nhất tòng nhị lệnh tam nhân mộc,
Khốc hướng Kim Lăng sự cánh ai.

Chính sách đề vịnh chi 09 正冊題詠之九

勢敗休云貴,
家亡莫論親;
偶因濟村婦,
巧得遇恩人。

Chính sách đề vịnh chi 09

Thế bại hưu vân quý,
Gia vong mạc luận thân;
Ngẫu nhân tế thôn phụ,
Xảo đắc ngộ ân nhân.

Chính sách đề vịnh chi 10 正冊題詠之十

桃李春風結子完,
到頭誰似一盆蘭?
如冰水好空相妒,
枉與他人作笑談。

Chính sách đề vịnh chi 10

Đào lý xuân phong kết tử hoàn,
Đáo đầu thuỳ tự nhất bồn lan?
Như băng thuỷ hảo không tương đố,
Uổng dữ tha nhân tác tiếu đàm.

Chính sách đề vịnh chi 11 正冊題詠之十一

情天情海幻情身,
情既相逢必主淫;
漫言不肖皆榮出,
造釁開端實在寧。

Chính sách đề vịnh chi 11

Tình thiên tình hải ảo tình thân,
Tình ký tương phùng tất chủ dâm;
Mạn ngôn bất tiêu giai vinh xuất,
Tạo hấn khai đoan thực tại “ninh”.

Hựu phó sách đề vịnh chi nhất 又副冊題詠之一

霽月難逢,彩雲易散。
心比天高,身為下賤。
風流靈巧招人怨。
壽夭多因誹謗生,
多情公子空牽念。

Hựu phó sách đề vịnh chi nhất

Tễ nguyệt nan phùng, thái vân dị tán.
Tâm tỷ thiên cao, thân vi hạ tiện.
Phong lưu linh xảo chiêu nhân oán.
Thọ yêu đa nhân phỉ báng sinh,
Đa tình công tử không khiên niệm.

Hựu phó sách đề vịnh chi nhị 又副冊題詠之二

枉自溫柔和順,
空云似桂如蘭;
堪羨優伶有福,
誰知公子無緣。

Hựu phó sách đề vịnh chi nhị

Uổng tự ôn nhu hoà thuận,
Không vân tự quế như lan;
Kham tiện ưu linh hữu phúc,
Thuỳ tri công tử vô duyên.

Trên đây, uct.edu.vn đã dành tặng bạn những bài thơ vô cùng hấp dẫn của nhà thơ Tào Tuyết Cần. Hy vọng qua bài viết này các bạn sẽ thêm phần yêu thích những tác phẩm tài hoa của ông. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này của chúng tôi!