Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 6 Trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8

Để giúp các em làm Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 6 Trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8 hay nhất Hệ thống toàn bộ các bài Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 6 Trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8 đầy đủ, ngắn gọn, súc tích, hay nhất và bám sát theo nội dung sách giáo khoa.

Đề 2: Từ bài Bàn về phép học của La Sơn Phu Tử, hãy bàn về mối quan hệ giữa “học” với ‘hành”
1. Nội dung kiến thức: dựa vào bài Bàn về phép học của Nguyễn Thiếp cần chỉ ra được tầm quan trọng của phương pháp học đi đôi với hành.
Khẳng định được tư tưởng đúng đắn, đi trước thời đại của La Sơn Phu tử là đúng đắn
Giải thích được phương pháp học đi đôi với hành cũng như nêu tác dụng của việc học đi đôi với hành
Nêu được tác dụng của phương pháp họ học đi đôi với hành
    Con đường chiến lính tri thức đúng đắn
    Phát huy được thế mạnh về sựu sáng tạo
Khẳng định được tính ưu việt của phương pháp học đi đối với hành
2, Ưu nhược điểm
Ưu: trình bày sạch đẹp, rõ ràng, trình bày luận điểm rõ ràng, thuyết phục
Nhược điểm: Đôi khi hơi sa vào tiểu tiết, đưa vào bài hơi nhiều dẫn chứng chưa tiêu biểu
3. Sửa các lỗi chính tả, và câu cú (nếu có)