Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 5 Trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8

Để giúp các em làm Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 5 Trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8 hay nhất Hệ thống toàn bộ các bài Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 5 Trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8 đầy đủ, ngắn gọn, súc tích, hay nhất và bám sát theo nội dung sách giáo khoa.

Thuyết minh về đồ dùng học tập
1. Bài văn cần làm nổi bật được đối tượng thuyết minh – đồ dùng học tập. Nội dung bài viết phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, khoa học
2. Để làm nổi bật đặc điểm đối tượng, bài viết cần vận dụng các phương pháp thuyết minh:
    Phương pháp so sánh
    Phương pháp nêu định nghĩa, giải thích
    Phương pháp liệt kê
    Phương pháp nêu ví dụ
3. Bài làm cần tuân thủ theo trình tự, bố cục hợp lý: mở bài, thân bài, kết bài cần được trình bày rõ ràng, mạch lạc. Bố cục phải đảm bảo việc sắp xếp làm sáng tỏ chủ đề, luận điểm của bài.
4. Lời văn thuyết minh cần ngắn gọn, chuẩn xác, sinh động.