Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Văn – Kì 1) Trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8

Để giúp các em làm Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Văn Kì 1) Trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8 hay nhất Hệ thống toàn bộ các bài Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Văn Kì 1) Trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8 đầy đủ, ngắn gọn, súc tích, hay nhất và bám sát theo nội dung sách giáo khoa.

1. Bảng thống kê
2. Bài thơ
Áo lụa Hà Đông
         Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
         Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông
         Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
         Thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng
         Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn
         Mà mùa thu dài lắm ở chung quanh
         Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung
         Bày vội vã vào trong hồn mở cửa
         Gặp một bữa anh đã mừng một bữa
         Gặp hai hôm thành nhị hỉ của tâm hồn
         Thơ học trò anh chất lại thành non
         Và đôi mắt ngất ngây thành chất rượu
         Em không nói đã nghe lừng giai điệu
         Em chưa nhìn mà đã rộng trời xanh
         Anh đã trông lên bằng đôi mắt chung tình
         Với tay trắng em vào thơ diễm tuyệt
         Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết
         Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu
         Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau
         Để anh gọi, tiếng thơ buồn vọng lại
         Để anh giận mắt anh nhìn vụng dại
         Giận thơ anh đã nói chẳng nên lời
         Em đi rồi, sám hối chạy trên môi
         Những ngày tháng trên vai buồn bỗng nặng
         Em ở đâu, hỡi mùa thu tóc ngắn
         Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông
         Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
         Giữ hộ anh bài thơ tình lụa trắng