” Rất Đẹp Hình Anh Lúc Nắng Chiều ” – Câu Thơ Đặc Sắc Của Tố Hữu