Nhà thơ Tào Tuyết Cần cùng tập thơ Cúc Hoa Thi đặc sắc nhất

Tào Tuyết Cần là một nhà thơ nổi tiếng được nhiều bạn đọc yêu thơ biết đến bởi những tác phẩm vang danh của ông. Với ngòi bút tinh tế của mình mà thi sĩ Trung Quốc này luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc

Ông để lại cho đời nhiều tác phẩm nổi tiếng và được yêu thích. Trong đó tập thơ Cúc Hoa Thi được quan tâm hơn cả

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu tập thơ này nhé!

Ức cúc 憶菊

悵望西風抱悶思,
蓼紅葦白斷腸時。
空籬舊圃秋無跡,
冷月清霜夢有知。
念念心隨歸雁遠,
寥寥坐聽晚砧遲。
誰憐我為黃花瘦,
慰語重陽會有期。

Ức cúc

Trướng vọng tây phong bão muộn ti (tư),
Liệu hồng vi bạch đoạn trường thì.
Không ly cựu phố thu vô tích,
Lãnh nguyệt thanh sương mộng hữu tri.
Niệm niệm tâm tuỳ quy nhạn viễn,
Liêu liêu toạ thính vãn châm trì.
Thuỳ liên ngã vị hoàng hoa sấu,
Uỷ ngữ trùng dương hội hữu kỳ.

Phỏng cúc 訪菊

閑趁霜晴試一遊,
酒杯藥盞莫淹留。
霜前月下誰家種?
檻外籬邊何處秋?
蠟屐遠來情得得,
冷吟不盡興悠悠。
黃花若解憐詩客,
休負今朝掛杖頭。

Phỏng cúc

Nhàn sấn sương tình thí nhất du,
Tửu bôi dược trản mạc yêm lưu.
Sương tiền nguyệt hạ thuỳ gia chủng?
Hạm ngoại ly biên hà xứ thu?
Lạp kịch viễn lai tình đắc đắc,
Lãnh ngâm bất tận hứng du du.
Hoàng hoa nhược giải liên thi khách,
Hưu phụ kim triêu quải trượng đầu.

Chủng cúc 種菊

攜鋤秋圃自移來,
籬畔庭前處處栽。
昨夜不期經雨活,
今朝猶喜帶霜開。
冷吟秋色詩千首,
醉酹寒香酒一杯。
泉溉泥封勤護惜;
好和井徑絕塵埃。

Chủng cúc

Huề sừ thu phố tự di lai,
Ly bạn đình tiền xứ xứ tài.
Tạc dạ bất kỳ kinh vũ hoạt,
Kim triêu do hỉ đới sương khai.
Lãnh ngâm thu sắc thi thiên thủ,
Tuý lỗi hàn hương tửu nhất bôi.
Tuyền khái nê phong cần hộ tích;
Hảo hoà tỉnh kính tuyệt trần ai.

Đối cúc 對菊 

別圃移來貴比金,
一叢淺淡一叢深。
蕭疏籬畔科頭坐,
清冷香中抱膝吟。
數去更無君傲世,
看來惟有我知音!
秋光荏苒休辜負,
相對原宜惜寸陰。

Đối cúc

Biệt phố di lai quý tỷ kim,
Nhất tùng thiển đạm nhất tùng thâm.
Tiêu sơ ly bạn khoa đầu toạ,
Thanh lãnh hương trung bão tất ngâm.
Sổ khứ cánh vô quân ngạo thế,
Khán lai duy hữu ngã tri âm!
Thu quang nhẫm nhiễm hưu cô phụ,
Tương đối nguyên nghi tích thốn âm.

Cung cúc 供菊

彈琴酌酒喜堪儔,
几案婷婷點綴幽。
隔坐香分三徑露,
拋書人對一枝秋。
霜清紙帳來新夢,
圃冷斜陽憶舊遊。
傲世也因同氣味,
春風桃李未淹留。

Cung cúc

Đàn cầm chước tửu hỉ kham trù,
Kỷ án đình đình điểm chuế u.
Cách toạ hương phân tam kính lộ,
Phao thư nhân đối nhất chi thu.
Sương thanh chỉ trướng lai tân mộng,
Phố lãnh tà dương ức cựu du.
Ngạo thế dã nhân đồng khí vị,
Xuân phong đào lý vị yêm lưu.

Vịnh cúc 詠菊

無賴詩魔昏曉侵,
繞籬欹石自沉音。
毫端蘊秀臨霜寫,
口角噙香對月吟。
滿紙自憐題素怨,
片言誰解訴秋心?
一從陶令評章後,
千古高風說到今。

Vịnh cúc

Vô lại thi ma hôn hiểu xâm,
Nhiễu ly y thạch tự trầm âm.
Hào đoan uẩn tú lâm sương tả,
Khẩu giác cầm hương đối nguyệt ngâm.
Mãn chỉ tự liên đề tố oán,
Phiến ngôn thuỳ giải tố thu tâm?
Nhất tòng Đào lệnh bình chương hậu,
Thiên cổ cao phong thuyết đáo câm (kim).

Hoạ cúc 畫菊

詩餘戲筆不知狂,
豈是丹青費較量?
聚葉潑成千點墨,
攢花染出幾痕霜。
淡濃神會風前影,
跳脫秋生腕底香。
莫認東籬閑采掇,
黏屏聊以慰重陽。

Hoạ cúc

Thi dư hí bút bất tri cuồng,
Khởi thị đan thanh phí giảo lường?
Tụ diệp bát thành thiên điểm mặc,
Toàn hoa nhiễm xuất kỷ ngân sương.
Đạm nùng thần hội phong tiền ảnh,
Khiêu thoát thu sinh oản để hương.
Mạc nhận đông ly nhàn thái xuyết,
Niêm bình liêu dĩ uỷ trùng dương.

Vấn cúc 問菊

欲訊秋情眾莫知,
喃喃負手扣東籬:
孤標傲世偕誰隱?
一樣開花為底遲?
圃露庭霜何寂寞?
雁歸蛩病可相思?
莫言舉世無談者,
解語何妨話片時。

Vấn cúc

Dục tấn thu tình chúng mạc tri,
Nôm nôm phụ thủ khấu đông ly:
Cô tiêu ngạo thế giai thuỳ ẩn?
Nhất dạng khai hoa vị để trì?
Phố lộ đình sương hà tịch mịch?
Nhạn quy cung bệnh khả tương ti (tư)?
Mạc ngôn cử thế vô đàm giả,
Giải ngữ hà phương thoại phiến thì.

Trâm cúc 簪菊

瓶供籬栽日日忙,
折來休認鏡中妝。
長安公子因花癖,
彭澤先生是酒狂。
短鬢冷沾三徑露,
葛巾香染九秋霜。
高情不入時人眼,
拍手憑他笑路旁。

Trâm cúc

Bình cung ly tài nhật nhật mang,
Chiết lai hưu nhận cảnh trung trang.
Trường An công tử nhân hoa tích,
Bành Trạch tiên sinh thị tửu cuồng.
Đoản mấn lãnh triêm tam kính lộ,
Cát cân hương nhiễm cửu thu sương.
Cao tình bất nhập thì nhân nhãn,
Phách thủ bằng tha tiếu lộ bàng.

Cúc ảnh 菊影

秋光疊疊復重重,
潛度偷移三徑中。
窗隔疏燈描遠近,
籬篩破月鎖玲瓏。
寒芳留照魂應駐,
霜印傳神夢也空。
珍重暗香休踏碎,
憑誰醉眼認朦朧。

Cúc ảnh

Thu quang điệp điệp phục trùng trùng,
Tiềm độ thâu di tam kính trung.
Song cách sơ đăng miêu viễn cận,
Ly si phá nguyệt toả linh lung.
Hàn phương lưu chiếu hồn ưng trú,
Sương ấn truyền thần mộng dã không.
Trân trọng ám hương hưu đạp toái,
Bằng thuỳ tuý nhãn nhận mông lung.

Cúc mộng 菊夢

籬畔秋酣一覺清,
和雲伴月不分明。
登仙非慕莊生蝶,
憶舊還尋陶令盟。
睡去依依隨雁斷,
驚回故故惱蛩鳴。
醒時幽怨同誰訴:
衰草寒煙無限情!

Cúc mộng

Ly bạn thu hàm nhất giác thanh,
Hoà vân bạn nguyệt bất phân minh.
Đăng tiên phi mộ Trang sinh điệp,
Ức cựu hoàn tầm Đào lệnh minh.
Thuỵ khứ y y tuỳ nhạn đoạn,
Kinh hồi cố cố não cung minh.
Tỉnh thì u oán đồng thuỳ tố:
Suy thảo hàn yên vô hạn tình!

Tàn cúc 殘菊

露凝霜重漸傾欹,
宴賞才過小雪時。
蒂有餘香金淡泊,
枝無全葉翠離披。
半床落月蛩聲切,
萬里寒雲雁陣遲。
明歲秋風知再會,
暫時分手莫相思

Tàn cúc

Lộ ngưng sương trọng tiệm khuynh y,
Yến thưởng tài quá tiểu tuyết thì.
Đế hữu dư hương kim đạm bạc,
Chi vô toàn diệp thuý ly phi.
Bán sàng lạc nguyệt cung thanh thiết,
Vạn lý hàn vân nhạn trận trì.
Minh tuế thu phong tri tái hội,
Tạm thì phân thủ mạc tương ti (tư)

Trên đây, uct.edu.vn đã dành tặng bạn những bài thơ đặc sắc vang danh của nhà thơ nổi tiếng Tào Tuyết Cần. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích bài viết của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này!