Mẫu hợp đồng thử việc hay chuẩn mới nhất năm 2019 hiện nay

Dowload ngay những mẫu hợp đồng thử việc hay, chuẩn mới nhất 2019 dưới đây để đáp ứng nhu cầu của bạn nhé. Nội dung cơ bản của hợp đồng thử việc này cũng nêu rõ các thông tin chính liên quan đến tên tuổi, quê quán, lý lịch trích ngang của bên sử dụng lao động và cả người lao động, trong đó còn phải đề cập tới quyền lợi, trách nhiệm lẫn nghĩa vụ hai bên

1. Mẫu hợp đồng thử việc mới thông dụng đúng quy cách nhất hiện nay

2. Nội dung cơ bản của bản hợp đồng thử việc chi tiết cụ thể nhất

LOGO CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

…………………………., ngày…….tháng………năm……….

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Số: ………../HĐTV

BÊN A:
Ông/ Bà:……………………………………………………………………………………………………..
Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………….
Đại diện cho:……………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………
BÊN B:
Ông/ Bà:…………………………………………………………………………………………………….
Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………….
Hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………………………
Mang chứng minh nhân dân số:……………………………………………………………………….
Thoả thuận ký kết Hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1: Thời gian và nội dung công việc
Bên B làm việc theo loại Hợp đồng thử việc có thời gian là ……. kể từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm …….
Tại địa điểm:………………………………………………………………………………………………
Chức danh …………………………………………… Chuyên môn:…………………………………
Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………
Công việc phải làm:

 • Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc);
 • Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc;
 • Những công việc khác theo nhu cầu kinh doanh của Công ty và theo lệnh của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc)

Điều 2: Chế độ làm việc

 • Thời giờ làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7, 48 giờ/tuần (sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h30′ đến 17h30′);
 • Được cấp phát những dụng cụ: Cần thiết theo yêu cầu công việc.
 • Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Nghĩa vụ và các quyền lợi của người lao động
1. Quyền lợi:

 • Phương tiện đi lại làm việc:……………………………………………………………………;
 • Mức lương thử việc:…………………………………………………………………………….;
 • Phụ cấp:…………………………………………………………………………………………….;
 • Hình thức trả lương: Trả 01 lần vào ngày …… hàng tháng;
 • Nghỉ hàng tuần: 01 ngày (Chủ Nhật)
 • Chế độ đào tạo: Theo quy định của Công ty và yêu cầu công việc. Trong trường hợp nhân viên được cử đi đào tạo thì nhân viên phải hoàn thành khoá học đúng thời hạn, phải cam kết sẽ phục vụ lâu dài cho Công ty sau khi kết thúc khoá học và được hưởng nguyên lương; các quyền lợi khác như người đi làm. Nếu sau khi kết thúc khóa đào tạo mà nhân viên không tiếp tục hợp tác với Công ty thì nhân viên phải hoàn trả lại 100% phí đào tạo và các khoản chế độ đã được nhận trong thời gian đào tạo.
 • Những thoả thuận khác: Trong vòng 15 ngày (làm việc) kể từ ngày ký kết hợp đồng thử việc này, vì bất cứ lý do gì mà người lao động không tiếp tục cộng tác với công ty (kể cả trong trường hợp công ty thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc trước thời hạn) thì người lao động cam kết sẽ không yêu cầu công ty phải thanh toán bất cứ chế độ và quyền lợi nào của người lao động trong thời gian nêu trên.

2. Nghĩa vụ:

 • Hoàn thành những nội dung đã cam kết và những công việc trong Hợp đồng;
 • Nộp văn bằng, chứng chỉ gốc (có học hàm cao nhất theo đúng chức danh chuyên môn) cho Công ty ngay khi ký hợp đồng thử việc này;
 • Chấp hành nội quy lao động, an toàn lao động, kỷ luật lao động,…….
 • Tuyệt đối không sử dụng khách hàng của công ty để trục lợi cá nhân;
 • Trong thời gian hiệu lực hợp đồng và trong vòng 24 tháng kể từ khi nghỉ việc tại Công ty nhân viên không được phép: Cung cấp thông tin, tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty ra ngoài, không được phép hợp tác, sản xuất, kinh doanh, làm đại lý sử dụng, tiết lộ thông tin về khách hàng, mặt hàng, sản phẩm tương tự của Công ty cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào nhằm phục vụ công việc riêng cho mình mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản từ phía công ty. Trường hợp bị phát hiện – Cá nhân đó sẽ bị khởi tố trước pháp luật.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
1. Nghĩa vụ:

 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều khoản trong hợp đồng;
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng này;
 • Bảo quản văn bằng, chứng chỉ gốc (nếu có) cho nhân viên trong thời gian hiệu lực hợp đồng;
 • Hoàn trả lại văn bằng, chứng chỉ gốc (nếu có) cho nhân viên sau khi nhân viên đã hoàn thành các nghĩa vụ đã cam kết tại hợp đồng thử việc này.

2. Quyền hạn:

 • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc);
 • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng thử việc, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, và nội quy lao động của Công ty.

Điều 5: Chấm dứt hợp đồng
Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Trường hợp hết hạn hợp đồng: Chuyển qua giao kết hợp đồng chính thức hay chấm dứt không làm việc nữa;
 • Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: bên A hoặc bên B trước thời hạn hợp đồng. Nếu bên B chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải hoàn trả lại chi phí đào tạo cho bên A và thực hiện các điều khoản bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Điều khoản thi hành

 • Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng thử việc này thì áp dụng theo quy định của nội quy lao động và pháp luật lao động;
 • Hợp đồng thử việc này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày …. tháng …. năm ….

Hợp đồng làm tại…………………………………………………………………………

Người lao động
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người sử dụng lao động
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là mẫu bản hợp đồng thử việc theo form chuẩn đúng quy cách nhất năm 2019, những cá nhân hay doanh nghiệp nào đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin tải về tham khảo tìm hiểu và áp dụng khi cần thì đây sẽ là gợi ý dành cho bạn. Hiện nay, mẫu bản hợp động này được ưa chuộng, được nhiều công ty, doanh nghiệp dowload nhiều để đáp ứng nhu cầu của bạn.