Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (Hồ Chí Minh) và những giá trị trường tồn

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là một lời phát động kháng chiến chống Pháp vào cuối năm 1946. Nó được soạn thảo bởi chủ tích Hồ Chí Minh và không chỉ có giá trị lịch sử mà còn mang đậm giá trị văn chương sâu sắc. Lời kêu gọi này đã được phát ra để cổ động nhân dân kháng chiến. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến dưới đây bạn nhé!

Hoàn cảnh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến được ra đời trong bối cảnh lúc bấy giờ tình hình chiến tranh ở Việt Nam đang diễn ra cam go. Trước khi Chiến tranh Đông Dương diễn ra chính phủ Việt Nam lúc bấy giờ là Việt Nam dân chủ cộng hòa đã tìm mọi cách cứu vãn hòa bình. Hay chí ít cũng là kéo dài thêm thời gian để có thể có được quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và có thể bắt đầu chiến tranh với tâm thế tốt nhất. Sau đó Hiệp định Sơ bộ Việt Pháp và Tạm ước 14 tháng 9 cũng đucợ ký kết. Và khi đó theo các điểu khoản quân của Tưởng Giới Thạch phải theo các điều ước mà rút về nước.

Tuy nhiên Pháp đã quyết gây chiến tranh bằng các cuộc thảm sát ở Hải Phòng và Hà Nội. Sau đó chúng đòi tước vũ khí của Việt Minh. Và đêm 19 tháng 12 năm 1946 thì chiến tranh diễn ra và đây cũng được xem là ngày Toàn quốc kháng chiến.

Trước đó ngày 3 tháng 12 chủ tịch Hồ Chí Minh đã di chuyển về làng Vạn Phúc, Hà Đông. Tại đây vào ngày 19 tháng 12 trên căn gác xép ông đã viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Nó dùng để phát động cuộc kháng chiến vào cuối năm sau những nỗ lực đàm phán không thành công. Và văn bản này trước khi được Hồ Chí Minh đọc đã được đòng chí Trường Chinh chỉnh sửa đi một số chi tiết. Và ngày 20 tháng 12 tại Hang Trầm – một địa danh thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Tây, Đài tiếng nói Việt Nam đã phát đi Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải đứng lên!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!
Giờ cứu quốc đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.
Dù phải gian khổ kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!
Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm
Kháng chiến thắng lợi muôn năm

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946
Hồ Chí Minh

Ý nghĩa của Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Ngay từ khi lời kêu gọi này được đến rộng rãi đã phát huy sức mạnh của cả toàn quân, toàn dân ta. Và qua đó Người truyền sức mạnh về một niềm tin tất thắng cho toàn dân, toàn quân. Và để rồi chín năm sau vào năm 1954 ta giành chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu. Đó cũng đã thể hiện được lòng yêu nước của nhân dân ta cũng như sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh.

Có thể nói Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến được đánh giá như là một bảo vật quốc gia, một văn bản có giá trị lịch sử như một Cương lĩnh kháng chiến. Và trong đó có chứa đựng các giá trị về tư tưởng, đường lối chiến tranh của nhân dân cũng như khơi dậy tinh thần đấu tranh của nhân dân ta.

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh là một văn bản có giá trị sâu sắc. Nó như là một cương lĩnh kháng chiến, chứa đựng trong đó các quan điểm về tư tưởng, đường lối chiến tranh nhân dân cũng như khơi dậy lên tinh thần yêu nước nồng nàn. Tất cả đấu tranh cho một đất nước hòa bình và độc lập. Và Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến cũng đã thức tỉnh, cổ động nhiều tầng lớp nhân dân đứng lên chống Pháp giành độc lập cho nước nhà.