Lan đình tập tự đặc sắc của nhà thơ nổi tiếng vương hy chi

Lan Đình Tập Tự là một bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Vương Hy Chi. Ông là người học rộng tài cao được cử làm quan đến chức Nội sử kiêm hữu quân tướng quân, nên đương thời hay gọi ông là Vương Hữu Quân. Hồi nhỏ Vương Hy Chi trực tiếp được bố truyền dạy thư pháp

Ông có duy nhất một bài thơ chính là Lan Đình Thi Tập đặc sắc và để lại dấu ấn trong lòng bạn đọc

Hôm nay, uct.edu.vn xin mời các bạn đón xem ngay bây giờ!

Lan Đình tập tự 蘭亭集序

永和九年,歲在癸丑,暮春之初,會會稽山陰之蘭亭,修禊事也。群賢畢,少長咸集。此地有崇山峻嶺,茂林修竹;又有清流激湍,映帶左右。引為流觴曲水,列坐其次;雖無絲竹管絃之盛,觴一詠,亦足以暢敘幽情。是日也,朗氣清,惠風和暢;仰觀宇宙之大,俯察品類之盛;所以遊目騁懷,足以視聽之娛,信可樂也。
夫人之相與,俯仰一世,取諸懷抱,晤言一室之內;或因寄所,放浪形骸之外。雖趣舍萬殊,靜躁不同;當其欣於所遇,暫得於己,快自足,不知老之將至。及其所之既倦,情隨事遷感慨係之矣。向之所欣,俛仰之間,為陳跡,猶不能不以之興懷;況修短隨化,終期於盡。古人云:「死生亦矣。」豈不痛哉!每覽昔人興感之由,若合一契未嘗不臨文嗟悼,不能喻之於懷。固一死生為虛誕,齊彭殤為妄作。後之視今,亦猶今之視昔,悲夫!
故列敘人,錄其所述,雖世殊事異,所以興懷,其致一。後之覽者,亦將有感於斯文

Bản Dịch

Đương khi niên hiệu Vĩnh Hoà,
Năm là quý sửu tháng là mộ xuân.
Giủ nhau khắp mặt xa gần,
Lan đình tắm mát nhiều phần thảnh thơi.
Đồng liêu đủ bốn mươi hai,
Có già có trẻ tới nơi vang lừng.
Có non có núi có rừng,
Có giòng nước quấn ở chừng chung quanh.
Thuận giòng chén chú chén anh,
Dù không đàn sáo ca sinh cũng vừa.
Một chén rượu một bài thơ,
Bao nhiêu tình tính dường như tỏ bày.
Chén vui lại gặp hôm nay,
Mây trong gió mát, hơi bay ngạt ngào.
Xa trông đất rộng trời cao,
Gần trông hoa cỏ cảnh nào chẳng vui.
Xem nghe thì thật là vui,
Biết rằng vui có lâu dài được chăng.
Kìa người ta bình thường cư xử,
Thì mỗi ngày tâm sự khác nhau.
Có người trong bụng vô cầu,
Một nhà tụng đọc bao lâu cũng đành.
Có người chơi muốn thích tình,
Miễn không câu thúc hài hình thì thôi.
Dù rằng không ai giống ai,
Hễ khi thích chí thì vui những là.
Thú vui sung sướng mặn mà,
Nào ai có biết cái già đến sau.
Chơi bời khi đã giờ lâu,
Tình theo cảnh đổi, đeo sầu lắm thay.
Trước vui chưa được mấy ngày,
Mà trong chớp mắt đổi thay chẳng còn.
Đó là sự nhỏ con con,
Ngẫm cơ chuyển vận lòng còn lo âu.
Huống người có số đoản tu,
Trăm năm chỉ thấy cỏ khâu xânh gì.
Tử sinh là sự bất kỳ,
Nghĩ đi nghĩ lại nghĩ thì càng đau.
Người xưa tính cuộc bể dâu,
Trong lòng đau đớn cũng hầu như ta.
Xen văn cũ lòng đà ta điệu,
Tự nhiên thương không hiểu làm sao.
Biết ai bày đặt những điều,
Tử sinh thọ yểu, nói liều như nhau.
Nỗi niềm nghĩ đến mà đau,
Bây giờ nghĩ trước như sau nghĩ giờ.
Kìa người kìa rượu khì thơ,
Bâng khuâng vì cảnh ngẩn ngơ vì tình.
Buồn trông áo trắng muông xanh,
Tình kia ai cũng như mình mà thôi.
Ngậm ngùi tay thảo một bài,
Sau xem hẳn cũng có người đồng tâm.

Trên đây uct.edu.vn đã dành tặng các bạn một tác phẩm đặc sắc vang anh của nhà thơ Vương Hy Chi. Hy vọng các bạn sẽ hài lòng với bài viết này của chúng tôi. Cảm ơn đã theo dõi bài viết này!