Cảm nhận bài thơ Vẫn Còn Đây Một Tình Yêu (Võ Ngọc Cẩn)