Bài thơ Tím Hoàng Hôn (Dương Hoàng) – Tím cả hoàng hôn tím cả trời