Bài thơ Tím Gửi Em (Dương Hoàng) – Bài thơ tình chứa chan thương nhớ