Bài thơ Tím Chiều Buông (Dương Hoàng) – Con đường xưa hoa tím giờ vẫn vậy