Bài thơ Tiễn đưa con tàu – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân