Bài thơ Quên rồi mùa đông – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân