Bài thơ Quay về khúc sông xưa – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân