Bài thơ Nhớ Mãi Tím Yêu (Dương Hoàng) – Hoa xưa vẫn tím trong đời em ơi