Bài thơ Nắng Ấm Chiều Quê (Dương Hoàng) – Bức tranh quê mê lòng