Bài thơ Lời thề đánh rơi – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân