Bài thơ Duyên Quê (Dương Hoàng) – Bức tranh quê hương bình dị