Bài thơ Chiều Thanh Hà nhớ về Sài Gòn – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân