Bài thơ Câu thề ven sông – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân