Auld lang syne – Bài thơ nổi tiếng của nhà thơ nước anh Robert Burns

Auld lang syne là một câu thơ nổi bật trong bài thơ nổi tiếng Ngày Xưa Tháng Cũ của nhà thơ Robert Burns. Ông là một nhà thơ lớn của nước Anh

Ông là nhà thơ dân tộc Scotland, tác giả của các tập thơ, trường ca và những bài hát dân gian cải biên viết bằng tiếng Anh phương ngữ Scotland

Với ngòi bút tài hoa mà những bài thơ của ông luôn để lại dấu ấn trong lòng độc giả. Hôm nay chúng ta cùng nhau cảm nhận bài thơ Ngày Xưa Tháng Cũ này nhé!

Ngày xưa tháng cũ Auld lang syne

Should auld acquaintance be forgot,
and never brought to mind ?
Should auld acquaintance be forgot,
and auld lang syne ?

For auld lang syne, my dear, 
for auld lang syne, 
we’ll tak a cup o’ kindness yet, 
for auld lang syne. 

And surely ye’ll be your pint-stowp !
And surely I’ll be mine !
And we’ll tak a cup o’ kindness yet,
for auld lang syne.

For auld lang syne, my dear, 
for auld lang syne, 
we’ll tak a cup o’ kindness yet, 
for auld lang syne. 

We twa hae run about the braes,
and pou’d the gowans fine ;
But we’ve wander’d mony a weary fit,
sin’ auld lang syne.

For auld lang syne, my dear, 
for auld lang syne, 
we’ll tak a cup o’ kindness yet, 
for auld lang syne. 

We twa hae paidl’d in the burn,
frae morning sun till dine ;
But seas between us braid hae roar’d
sin’ auld lang syne.

For auld lang syne, my dear, 
for auld lang syne, 
we’ll tak a cup o’ kindness yet, 
for auld lang syne. 

And there’s a hand, my trusty fiere !
And gives a hand o’ thine !
And we’ll tak a right guid-willie-waught,
for auld lang syne.

For auld lang syne, my dear, 
for auld lang syne, 
we’ll tak a cup o’ kindness yet, 
for auld lang syne

Bản Dịch

Bạn bè thân quen trước
Rồi cũng bị lãng quên
Như ngày xưa tháng cũ
Chẳng đi vào kí ức?

Vì ngày xưa tháng cũ,
Bạn bè thân yêu ơi,
Nâng cốc thân ái thôi,
Vì ngày xưa tháng cũ!

Bạn thì trả cốc bạn!
Tôi lại trả cốc tôi!
Nâng cốc thân ái thôi,
Vì ngày xưa tháng cũ.

Vì ngày xưa tháng cũ,
Bạn bè thân yêu ơi,
Nâng cốc thân ái thôi,
Vì ngày xưa tháng cũ!

Khi ngày xưa tháng cũ
Cùng vượt dốc ngắt hoa
Mà nay đã đi xa
Muôn bước đường mỏi mệt

Vì ngày xưa tháng cũ,
Bạn bè thân yêu ơi,
Nâng cốc thân ái thôi,
Vì ngày xưa tháng cũ.

Khi ngày xưa tháng cũ,
Ta lội suối sớm chiều;
Mà nay giữa hai ta
Biển mênh mông ầm vỗ.

Vì ngày xưa tháng cũ,
Bạn bè thân yêu ơi,
Nâng cốc thân ái thôi,
Vì ngày xưa tháng cũ.

Đây tay này, bạn thân!
Đưa tay bạn đây nào!
Nâng cốc tốt lành thôi,
Vì ngày xưa tháng cũ!

Vì ngày xưa tháng cũ
Bạn bè thân yêu ơi
Nâng cốc tốt lành thôi
Vì ngày xưa tháng cũ

Trên đây, uct.edu.vn đã dành tặng bạn một bài thơ nổi tiếng của nhà thơ nước Anh Robert Buns. Hãy đón xem và cảm nhận sâu sắc ngòi bút của nhà thơ này nhé!