An Nam tiến phụng sứ 安南進奉使

An Nam tiến phụng sứ 安南進奉使 là một sứ thần nhà Trần được cử sang cống tiến nhà Nguyên, 5 bài thơ của tác giả này được đề ở trạm dịch Quế Lâm và được Lê Tắc tuyển chép trong quyển 18 của An Nam chí lược với tiêu đề sách là “An Nam danh nhân thi” thuộc phần thơ của các danh nhân nhà Trần. Hiện chưa có thông tin đầy đủ về tác giả này.

5 bài thơ đề ở trạm dịch Quế Lâm

5 bài thơ đề ở trạm dịch Quế Lâm được Lê Tắc chép trong quyển 18 của bộ sách sử “An Nam Chí Lược” có tiêu đề là “An Nam danh nhân thi” đây là phần thơ của các vua quan triều Trần.

Đề Quế Lâm dịch kỳ 1 題桂林驛其

題桂林驛其一
楊柳長亭又短亭
春風吹旆著江城
無人相識客對客
有事可知情度情
千里鄉心蝴蝶夢
一船行色鷓鴣聲
不知擁節明朝去
又是煙波幾日程
Đề Quế Lâm dịch kỳ 1
Dương liễu trường đình hựu đoản đình,
Xuân phong xuy bái trước Giang Thành.
Vô nhân tương thức khách đối khách,
Hữu sự khả tri tình độ tình.
Thiên lý hương tâm hồ điệp mộng,
Nhất thuyền hành sắc giá cô thanh.
Bất tri ủng tiết minh triêu khứ,
Hựu thị yên ba kỷ nhật trình.

Đề Quế Lâm dịch kỳ 2 題桂林驛其

題桂林驛其二
夏日江城氣蘊隆,
使華期限苦匆匆。
萬程去路馬嘶外,
一掬歸心蝶夢中。
在我有懷深感慨,
彼天無語問窮通。
平生不作錐囊計,
慚愧尋常五尺童。
Đề Quế Lâm dịch kỳ 2
Hạ nhật Giang Thành khí uẩn long,
Sứ hoa kỳ hạn khổ thông thông.
Vạn trình khứ lộ mã tê ngoại,
Nhất cúc quy tâm điệp mộng trung.
Tại ngã hữu hoài thâm cảm khái,
Bỉ thiên vô ngữ vấn cùng thông.
Bình sinh bất tác chuỳ nang kế,
Tàm quý tầm thường ngũ xích đồng.

Đề Quế Lâm dịch kỳ 3 題桂林驛其三

題桂林驛其三
逆旅蕭蕭夜籟沉,
芭蕉葉上動秋心。
一鞭馬影隨風遠,
故國梅花入夢深。
客裏月明偏識麵,
天涯斷雁少知音。
淩雲未遂平生誌,
擊節不勝時朗吟。
Đề Quế Lâm dịch kỳ 3
Nghịch lữ tiêu tiêu dạ lại trầm,
Ba tiêu diệp thượng động thu tâm.
Nhất tiên mã ảnh tuỳ phong viễn,
Cố quốc mai hoa nhập mộng thâm.
Khách lý nguyệt minh thiên thức miến,
Thiên nhai đoạn nhạn thiểu tri âm.
Lăng vân vị toại bình sinh chí,
Kích tiết bất thăng thì lãng ngâm.

Đề Quế Lâm dịch kỳ 4 題桂林驛其四

題桂林驛其四
十日蒸雲似桂林,
薰風何處不披襟。
樹蟬爭響客懷苦,
庭菊未開秋夢深。
醉裏乾坤新使節,
吟邊山水舊知音。
無端夜半空階雨,
滴碎鄉關萬里心。
Đề Quế Lâm dịch kỳ 4
Thập nhật chưng vân tự Quế Lâm,
Huân phong hà xứ bất phi khâm.
Thụ thiền tranh hưởng khách hoài khổ,
Đình cúc vị khai thu mộng thâm.
Tuý lý càn khôn tân sứ tiết,
Ngâm biên sơn thuỷ cựu tri âm.
Vô đoan dạ bán không giai vũ,
Chích toái hương quan vạn lý tâm.

Đề Quế Lâm dịch kỳ 5 題桂林驛其五

題桂林驛其五
踏盡崔嵬路幾千,
停車逆旅自年年。
安危非我所能及,
語默隨人深可憐。
澆破鄉心桑落酒,
吟消客恨草堂篇。
自憐補國無絲發,
兩度春風馬一鞭。
Đề Quế Lâm dịch kỳ 5
Đạp tận thôi ngôi lộ kỷ thiên,
Đình xa nghịch lữ tự niên niên.
An nguy phi ngã sở năng cập,
Ngữ mặc tuỳ nhân thâm khả liên.
Kiêu phá hương tâm tang lạc tửu,
Ngâm tiêu khách hận thảo đường thiên.
Tự liên bổ quốc vô ty phát,
Lưỡng độ xuân phong mã nhất tiên.

Trên đây là 5 bài thơ chi tiết được đề ở trạm dịch Quế Lâm được Lê Tắc chép lại trong quyển “An Nam chí lược” nằm ở quyển số 18, phần thơ của nhà Trần.