Bài thơ Một thoáng mùa đông – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân