Bài thơ Mảnh đời đêm đông – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân